Trefwoordenregister


aarde                                    Het lieveheersbeestje

Advent                                 De erfenis, De geboorte van een engel, De Gelukbrenger

                                              De klok met de tijd, De peetvader, Maria en de ruimte, Weg te koop

afscheid                               De tranenbron, Het loslaatmiddel, Een warme plek

anders                                  De roeproepvogel, De heer van de rare vogels

                                              Het schaap met de vijf poten

angst                                    Het ree dat jokte, De stem van de overkant, De Zonnekoning

armoede                              Kerstkransjes, Waarom de dennenboom groen blijft

                                              De herbergier, De peetvader

barmhartigheid                 De koning is jarig, Het rupsje, De geboorte van een engel

                                              Gods vrienden, De kerstroos, De linnen doeken, De mooiste kerk

                                              Al die stemmen, Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam, De lachvogel,

                                              De reiger en de mus, De goede reus

begin                                    Het oude jaar

bekering                              De waakhond, De wijde blik, Vuurrode appeltjes

berouw                                 Een hemelse kus

Bergrede                              Het witte paard met het zwarte hart, De lachvogel

bescheidenheid                  De koning die een snor had en nog wat, Een echte koning

bevrijding                            Al die stemmen, De verdwaalde engel, De Zonnekoning,

                                               Kattekop, Lucia, De reuzenvogel, Waar de Vakantie woont

bezetenheid                         Al die stemmen

bidden                                  Het gebed van het musje, De mooiste kerk, Het gebed van de koningin

blindheid                             Boze ogen, De verdrietige mol, De wijde blik

bloemen                               Valentijn

boom                                    De levensboom

Bijbel                                    De kerk die struikelde, De verhalenvijver, De zwartkijkers

collecte                                 De zwarte mutsjes

daden                                    Vuile handenHet gebed van de koningin, De goede reus

dankbaarheid                     Mis poes, Hoe de aarde Pasen viert, Zien met het hart

delen                                     De witte berg

demonen                              Al die stemmen

diaconie                                De zwarte mutsjes

dienen                                   De roeproepvogel

dood                                      De legende van de krokus, Het oude jaar, Het schilderij van de hemel,

                                               Meneer Maartens en de zegen, De tranenbron, Het hart van God

                                               Willem de Zwijger, Heel raar

domheid                               Prinses Slimoog en prinses Domoor, Willem de Zwijger

Driekoningen                      De verdwaalde engel

dromen                                 De dromen die kwijt waren

duisternis                             Lucia

dwaasheid                            Het zwarte schaap, Prinses Slimoog en prinses Domoor

                                               Willem de Zwijger

eenvoud                                Kerstkransjes, Stokker de schildpad, De koning die een zwak had

                                                Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam, Waar het zonlicht wilde wonen

eenzaamheid                        De kroon van Dirk, De eekhoorn die de weg kwijt was

eerbied                                   De koning die een snor had en nog wat

eerlijkheid                             Woorden die werken, Al die stemmen, De reiger en de mus

egoïsme                                  De legende van de krokus, Een bijzondere nacht, Hein Duvel,

                                                 Het rupsje, Mis poes, Waarom de dennenboom groen blijft,

                                                 De geluksmachine

eigenwaarde                          De sint-bernardshond, De heer van de rare vogels

einde                                       Het oude jaar

engel                                       De kerkengel, De verhalenvijver, De weg naar Engelland

                                                 De verdwaalde engel

feest                                        Koning Zeurtjes en het vrolijke mannetje, Hoe de aarde Pasen viert

fouten                                     Het zwarte schaap 

gastvrijheid                           De herbergier, De wonderschaduw

gave                                         Kracht

gebed                                      Het gebed van het musje, De mooiste kerk, Het gebed van de koningin

geborgenheid                        De haven, De kroon van Dirk

gedachtenisdienst                Het hart van God, De toekomst die kwijt was, De tranenbron

geduld                                     Het rupsje, De erfenis, De geboorte van een engel, De klok met de tijd

Geest                                       Koning Zeurtjes en het vrolijke mannetje

                                                 Prinses Slimoog en prinses Domoor, De stem van de overkant

                                                 De wonderschaduwDe Zonnekoning, Hemeltjelief, Kattekop

                                                 Oote oote oote boe, De wind in de zeilen, De verhalenvijver

geloven                                   De weg naar Engelland

geluk                                       De weg naar Engelland, Een bijzondere nacht, Hein Duvel

                                                 De Gelukbrenger, De geluksvogels, Gods vrienden,  Zonnekus

                                                         De geluksmachine, De lachvogel,  Het schaap met de vijf poten

genade                                    Regels, De erfenis, Kattekop, Snoes de haan, Weg te koop,

                                                 Zonnekus, De vraag van de eekhoorn, Het schaap met de vijf poten

genezing                                 De wijde blik, Het gebed van het musje, Tranen met tuiten,

                                                 Woorden die werken, Zonnekus, De linnen doeken

gerechtigheid                        De peetvader

God                                         De moeilijke vragen

goedheid                                Het aardige doosje, Pico Bello

groei                                        De slagboom, De Zonnekoning, Vuurrode appeltjes

gulheid                                    De hemelbloem, De koning is jarig, De legende van de krokus,    

                                                  Een bijzondere nacht, Hein Duvel, Valentijn

handen                                    Het schilderij van de hemel

hart                                          De waakhond, Het aardige doosje, Woorden die werken

                                                  Een hemelse kus, Zien met het hart

heimwee                                  Een warme plek

hemel                                       De weg naar Engelland, Hemelse liedjes, Het schilderij van de hemel,

                                                  Meneer Maartens en de zegen, Waar het zonlicht wilde wonen

helpen                                      Het schilderij van de hemel

herinnering                             Het hart van God, Het loslaatmiddel, Een warme plek

hiernamaals                            Meneer Maartens en de zegen, Het hart van God

hoeksteen                                De hoeksteen

hoogmoed                               Een echte koning, Kerstkransjes, Pico Bello, Vuile handen,

                                                   Vuurrode appeltjes, Weg te koop, Willem de Zwijger

                                                   De geluksmachine, Een echte koning

hoop                                          De berg, De familie Snoep op Ameland, De verdrietige mol

                                                   De zwartkijkers, Freek Nietsje, Het mooiste land, De Gelukbrenger,

                                                   De wonderschaduw, Lucia, Mevrouw De Hoop

horen                                        Woorden die werken, De toekomst die kwijt was

huis                                           Steengoed, De levensboom

huwelijk                                   De geluksvogels

ik                                               De geluksmachine

identiteit                                  Van wie ben je er eentje?, De roeproepvogel, Het rupsje,

                                                   De eekhoorn die de weg kwijt was, De heer van de rare vogels

                                                   De reuzenvogelDe vraag van de eekhoorn

                                                   Het schaap met de vijf poten

jaloezie                                     De witte berg, Mis poes, De muts van de nar

Jezus                                        De kerk die struikelde, Een bijzondere nacht, De Gelukbrenger

karakter                                   Het aardige doosje

kerk                                          De haven, De hoeksteen, De kerk die struikelde, De kerkengel,

                                                  De mooiste kerk, Mevrouw De Hoop, Waar de Vakantie woont,

                                                  De bouwmonniken

Kerst                                        Een bijzondere nachtWaarom de dennenboom groen blijft,           

                                                  KerstkransjesGods vrienden, De herbergier, De kerstroos, Lucia,

                                                  De verdwaalde engel, SterrenkijkersDe engel die niet welkom was,

                                                  De soldaat die vergat dat hij soldaat wasDe eigenwijze  

kind                                          De dromen die kwijt waren, Stokker de schildpad

                                                  Van wie ben je er eentje?

koninkrijk                               Het mooiste land, De erfenis, De toekomst die kwijt was

koningsdag                             De koning is jarig

koster                                       De kerkengel

kracht                                       Kracht, Hemeltjelief

kruis                                         De goede reus, De waakhond

lachen                                      De bloemenkweker uit Naïn

leiders                                      De waakhond

leven                                         Het jongetje dat soms moest niezen, Het schilderij van de hemel,

                                                   De beek, de harpspeler en het levensliedje

                                                   De koning die een zwak had, De levensboom, De linnen doeken

                                                   Willem de Zwijger, Heel raar

licht                                           De verdrietige mol, De zwarte mutsjes, Het kromme mannetje,

                                                   Van wie ben je er eentje?, De peetvader, De Zonnekoning,

                                                   Hemeltjelief, Lucia, Mevrouw De Hoop,

                                                   Waar het zonlicht wilde wonen, Zonnekus

liedjes                                       Hemelse liedjes

liefde                                         De familie Snoep op Ameland, De goede reus, De koning is jarig,

                                                           De moeilijke vragen, Het rupsje, Het witte paard met het zwarte hart

                                                   De bouwmonniken, De geboorte van een engelDe reiger en de mus,

                                                   De koning die een zwak had, Al die stemmen, De tranenbron,

                                                   Lucia, De geluksvogels, Snoes de haan, Valentijn, Vuile handen,       

                                                   Weg te koop, De reuzenvogel, Het gebed van de koningin,

liegen                                        Het ree dat jokte

loslaten                                     Stokker de schildpad, Het loslaatmiddel, De goede reus

medelijden                               De kerstroos

menswording                           Een echte koning

minachting                               De herbergier, Een echte koning

moed                                          De berg, De moedige koningin, Het ree dat jokte, De palmpasenhaan,

                                                    De stem van de overkant, De ZonnekoningHemeltjelief

                                                    Een warme plek

muziek                                       Hemelse liedjes, De geboorte van een engel

naam                                           Van wie ben je er eentje?

nieuw                                          Het oude jaar

nutteloos                                    Erbij

offer                                            De koning die een zwak had, De goede reus

omkeer                                       De slagboom, Vuurrode appeltjes, Het gebed van de koningin

ongehoorzaamheid                  De slagboom

onrecht                                       Vuile handen

onvolmaaktheid                        Het zwarte schaap

opstanding                                 De beek, de harpspeler en het levensliedje

                                                      De bloemenkweker uit Naïn, De koning die een zwak had

                                                      De linnen doeken, Het hart van God, Mevrouw De Hoop, Heel raar

optimisme                                  Freek Nietsje, De toekomst die kwijt was

ouderdom                                   Erbij

oudjaar                                        Het oude jaar

Palmpasen                                  De palmpasenhaan, Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam

paradijs                                       De verboden vruchten, De weg naar Engelland

Pasen                                           De hoeksteen, De legende van de krokusDe levensboom

                                                      De bloemenkweker uit Naïn, De koning die een zwak had

                                                      De linnen doeken, Hoe de aarde Pasen viert, Mevrouw De Hoop

                                                      Willem de Zwijger, De kerk die struikelde, Heel raar

pessimisme                                De zwartkijkers, Freek Nietsje

Pinksteren                                  De wind in de zeilen, Koning Zeurtjes en het vrolijke mannetje,

                                                      De stem van de overkant, De wonderschaduw, De Zonnekoning

                                                      Hemeltjelief, Kattekop, Oote oote oote boe, De roeproepvogel,

                                                      De verhalenvijver

regels                                           Regels, Steengoed

reis                                              De wind in de zeilen

roeping                                       De slagboom, Het ree dat jokte, De palmpasenhaan

                                                     De roeproepvogel, De eekhoorn die de weg kwijt was

ruimte                                         De geluksvogels, De rozenkoningin

rust                                              De witte berg, Een handvol modder, Stokker de schildpad

                                                     Waar de Vakantie woont

rijkdom                                      Kerstkransjes, Waarom de dennenboom groen blijft

                                                     De peetvader, Een hemelse kus, De legende van de krokus

samenwerken                            De wind in de zeilen

schaamte                                    Stokker de schildpad

schelden                                     Een handvol modder

Schepper                                    De koning die een snor had en nog wat

                                                     De bloemenkweker uit NaïnMaria en de ruimte

schepping                                   De moeilijke vragen, Het lieveheersbeestje, Gods vrienden

                                                      Hoe de aarde Pasen viert, Hendrik de tuinman

schuld                                          Het kromme mannetje

slimheid                                      De moedige koningin

somberheid                                Stokker de schildpad

spelen                                          Regels

standvastig                                 Al die stemmen, De prins die geen lieverdje was

sterk                                             Het ree dat jokte

stilte                                             De stem van de overkant, Willem de Zwijger

                                                      De eekhoorn die de weg kwijt was, Waar de Vakantie woont

talent                                            De sint-bernardshond, Het aardige doosje, Kracht

tempelreiniging                         De kerk die struikelde

toekomst                                     Hein Duvel, Het mooiste land, Meneer Maartens en de zegen,

                                                      Prinses Slimoog en prinses Domoor, De erfenis

                                                      De toekomst die kwijt was, Maria en de ruimte, Weg te koop

troost                                           De geboorte van een engel, De tranenbron

trots                                             Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam

trouw                                           Al die stemmen, De palmpasenhaanKattekop

                                                      De prins die geen lieverdje wasDe eekhoorn die de weg kwijt was,

                                                      Hoe de ezel aan zijn witte neus kwamHet schaap met de vijf poten

vakantie                                      Waar de Vakantie woont

Valentijnsdag                            De hemelbloem, Hemelse liedjes, Valentijn, De geluksvogels

veiligheid                                    Steengoed, Vuile handen

veranderen                                 De familie Snoep op Ameland, De slagboom, Tranen met tuiten,

                                                     Een hemelse kus, Vuurrode appeltjes, Zonnekus, Boze ogen,

                                                     Het gebed van de koningin, Het schaap met de vijf poten

verantwoordelijkheid              Het lieveheersbeestje, Hendrik de tuinman

verdriet                                       Tranen met tuiten, De beek, de harpspeler en het levensliedje,

                                                      De tranenbron, Het loslaatmiddel, Het hart van God

vergeving                                    Het kromme mannetje, Het witte paard met het zwarte hart

verhalen                                      De verhalenvijver

verhoring                                    Het gebed van het musje, Het gebed van de koningin

verlangen                                    De dromen die kwijt waren, De sint-bernardshond

                                                      De zwarte mutsjes, Al die stemmen, De Gelukbrenger,  

                                                      De tranenbron, De wonderschaduw, Kattekop

                                                      De heer van de rare vogels

verleiding                                    De verboden vruchten

verliefdheid                                Hemelse liedjes

verschijning                               Heel raar

vertrouwen                                 Freek Nietsje, De erfenis, De stem van de overkant

verwaandheid                            De slagboom, Vuurrode appeltjes

verwondering                             Het jongetje dat soms moest niezen, Raar maar waar

                                                       De bloemenkweker uit Naïn, Maria en de ruimte

                                                       Willem de Zwijger, Zien met het hart, Heel raar

verzoeking                                   De prins die geen lieverdje wasDe reiger en de mus

vijand                                           Het witte paard met het zwarte hart

volhouden                                   De berg

vragen                                          De moeilijke vragen

vrede                                            Tranen met tuiten, De muts van de nar, De rozenkoningin

                                                      Vuile handen

vredeszondag                             De muts van de nar, De rozenkoningin, Vuile handen

vreugde                                       De bloemenkweker uit Naïn, De wonderschaduw, Het hart van God,

                                                      Hoe de aarde Pasen viert, Oote oote oote boe, Het loslaatmiddel

                                                      De heer van de rare vogels, De vraag van de  eekhoorn

vriendelijkheid                          Het aardige doosje, Koning Zeurtjes en het vrolijke mannetje,

                                                      KrachtLange tenen, Prinses Slimoog en prinses Domoor

vrolijkheid                                  Koning Zeurtjes en het vrolijke mannetjeDe muts van de nar,

                                                      De beek, de harpspeler en het levensliedjeOote oote oote boe,

                                                      De bloemenkweker uit Naïn,  Hoe de aarde Pasen viert

                                                      De toekomst die kwijt was

vroomheid                                  De bouwmonniken

vruchtbaarheid                          De slagboom, Vuurrode appeltjes

wachten                                       De erfenis, De klok met de tijd

werk                                             Erbij, Waar de Vakantie woont

wet                                                Regels, Steengoed, De bouwmonniken, Kattekop

                                                       Oote oote oote boe

wind                                             De wind in de zeilen

wijngaard                                    De waakhond

wijsheid                                       Een handvol modder, Het zwarte schaap, Pico Bello

                                                       Prinses Slimoog en prinses Domoor, Zien met het hart

wijzen                                           De verdwaalde engel

woede                                           De witte berg, Een handvol modder, Lange tenen

woestijn                                       Hein Duvel, De prins die geen lieverdje was

wonder                                         Het gebed van het musje, Het jongetje dat soms moest niezen,

                                                       Raar maar waar, Waarom de dennenboom groen blijft

                                                       Maria en de ruimte

woord                                           Woorden die werken, De levensboom, Oote oote oote boe

zachtmoedigheid                       Hoe de ezel aan zijn witte neus kwam

zegen                                            De kroon van Dirk, Meneer Maartens en de zegen

zelfkennis                                    Het zwarte schaap, De vraag van de eekhoorn

zelfvertrouwen                           De sint-bernardshond

zending                                        De bouwmonniken

ziekte                                            Het gebed van het musje

zien                                               Boze ogen, De verdrietige mol, De wijde blik, De zwartkijkers,

                                                       Het mooiste land, Raar maar waar, Van wie ben je er eentje?,

                                                       Zien met het hart  

zingen                                           Hemelse liedjes

zoeken                                          De verdrietige mol, Een echte koning

zon                                                Het kromme mannetje, De verdrietige mol

zonde                                            De verboden vruchten, Het zwarte schaap

zwaarte                                         Stokker de schildpad, Lange tenen

zwak                                              Het ree dat jokte